Ekologie

Nikomu z nás není lhostejné prostředí, v němž žijeme a budou žít i naše děti. Odpovědnost vůči životnímu prostředí můžeme projevit mimo jiné i tím, jaké produkty nakupujeme a jak s nimi naložíme po skončení jejich životního cyklu.

 

Pro naše partnery zajišťujeme:

  • Sběr a výkupy prázdných tonerových kazet
  • Třídění jednotlivých komponent
  • Ekologickou likvidaci kazet a komponent

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Zatímco u tiskáren a jiných elektronických zařízení se již stalo běžnou praxí předání použitého zařízení na sběrná místa, u kazet tomu tak ve většině případů ještě není. Firmám, které nakupují výhradně originální kazety, nabízíme odkup případně odběr použitých kazet za účelem jejich recyklace nebo ekologické likvidace.

RECYKLACE

Další možností, jak významně přispět k ochraně životního prostředí, je nakupování renovovaných kazet. Veškeré kazety jsou recyklovatelné, při renovaci se pouze vymění ty díly, které by již dále nemohly garantovat 100% kvalitu tisku. Každá kazeta tedy může být použita mnohokrát, což zásadně snižuje potřebu finančních a materiálových zdrojů nezbytných pro jejich výrobu a likvidaci.

Poskytnutím prázdných kazet, stejně jako nákupem kazet alternativního spotřebního materiálu SAFEPRINT významně přispíváte k ochraně životního prostředí.